Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Actie’ Category

Hoogeveen – 12-12-2015

We maken een unieke situatie mee nu Treant Zorggroep en Achmea (met al haar merken!) op voet van oorlog leven. Niet eerder werd in Nederland in dun bevolkt gebied de ziekenhuiszorg zo naar de rand van de marktafgrond gedreven. Zowel Achmea als Treant weten waarschijnlijk niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Niet onlogisch ze hebben dit nog nooit mee gemaakt. In die zin wordt er geschiedenis geschreven.

Achmea heeft in de dagen na het persbericht over het niet afsluiten van een contract geprobeerd om heldere en duidelijke informatie aan (potentiële) klanten te bieden. Dat lukte aanvankelijk totaal niet. De telefonisten van de Achmeadesk wisten blijkbaar niet goed wat ze moesten melden. De een meldde dat er geen contract was met Treant, maar wel met Bethesda, een ander meldde weer dat het nog een kwestie van dagen was en dat er dan een contract zou zijn.

Voor bestaande klanten van Achmea is de vraag of men nu de rekening moet voorschieten van groot belang geworden. Op onze Facebookpagina staan veel reacties van mensen die dit circus zat zijn en nu (met frisse tegenzin) toch maar gaan overstappen.

Ook wordt nogal eens gevraagd of het waar is dat Treant te duur is. Dat is vooral belangrijk voor de mensen met lage inkomens, voor wie al snel problemen rijzen als ze hun eigen risico moeten gaan betalen. Achmea zegt ja.
De Friesland Achmea gaf een Hoogeveense verzekerde op een vraag hierover als antwoord dat de door Treant Zorggroep gevraagde tarieven hoger zijn dan veel tarieven van andere ziekenhuizen. Ze zijn zelfs hoger dan tarieven die door UMC’s worden gevraagd.

Marcel Kuin, bestuursvoorzitter van Treant, verweert zich tegen deze beweringen van de kant van Achmea. Volgens hem zegt Achmea dit voortdurend zonder met harde cijfers te bewijzen dat Treant daadwerkelijk teveel vraagt. Inzage in de cijfers waarop Achmea zich baseert wordt niet aan Treant gegeven. Op deze manier ontstaat natuurlijk een pat-stelling waar de consument de dupe van wordt.

Wij roepen zowel Achmea als Treant op om die pat-stelling te verlaten. Waar twee kijven hebben altijd twee schuld en als de cliënt in Hoogeveen en omstreken hiervan de dupe wordt, kon dat wel eens zowel voor Achmea als voor Treant een uitstroom van klanten gaan betekenen. Er zijn voldoende goede alternatieven voor Achmea en er zijn voldoende alternatieven (als het echt moet) voor Bethesda te vinden.

Van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep willen wij daarom klip en klare antwoorden op de volgende vragen:

 1. Bent u bereid om cliënten die voor behandeling naar Bethesda willen gaan, van te voren een overzicht te verstrekken waarin zij kunnen zien wat de kosten (ongeveer) zullen worden. Met name voor de wat kleinere behandelingen die soms het gehele eigen risico verbruiken is dit van groot belang.

  Toelichting op deze vraag.
  Iemand schreef ons:
  Heel misschien is het wel zo dat Zilveren Kruis een item aan de kaak stelt waar iedereen nu aan voorbij gaat. Het bezorgt mij woede, slapeloze uren en frustratie. Eega mag elk jaar voor controle bij Oncoloog (kankerspecialist)
  en reken maar dat de rekening komt. € 296,00 euro eigen bijdrage voor 5 minuten…. en € 65,00 voor bloedprikken.
  Misschien moet de NL regering ingrijpen alla orthodontisten paar jaar terug…….56 euro voor consult terug naar nu max 26 euro.
  Misschien is het inderdaad wel zo, dat artsen maar vragen tot in het niet normale…………
  Niettemin deze discussie mag /kan/ en moet niet over de rug van patienten gevoerd worden die al genoeg zorgen hebben.
  Het is voor mij de vraag : zijn artsen er nog om mensen te helpen of om zichzelf te verrijken inclusief de farmaceutische industrie.”

 2. Lopen patiënten met een verzekering bij Achmea het risico dat u de rekening rechtstreeks aan hen gaat sturen, waarna zij zich gedwongen zien deze voor te schieten en vervolgens maar moeten wachten wat en wanneer Achmea zal vergoeden?

  Toelichting op deze vraag
  Achmea stelt in haar (snel verstrekte) antwoorden op onze vragen
  Wij weten niet wat het ziekenhuis wil maar er zijn 2 varianten. Of ziekenhuis stuurt nota digitaal naar verzekeraar, dan hoeft er niet voorgeschoten te worden. Of ziekenhuis stuurt nota naar klant, klant stuurt nota naar verzekeraar, verzekeraar betaalt klant en klant betaalt ziekenhuis. Dan hoeft er ook niet voorgeschoten te worden. De eerste optie is natuurlijk de fijnste, maar klant hoeft dus niet voor te schieten. Lijkt me ook geen optie voor de meesten.”

 3. Is het waar dat u met de prijzen voor behandelingen duurder bent dan de meeste vergelijkbare ziekenhuizen en zelfs duurder dan verschillende UMC’s zoals de Friesland Achmea aan een Hoogeveense cliënt berichtte?
 4. Klopt het beeld dat Achmea schetst dat zij u een groter geldbedrag hebben geboden en dat u vervolgens de onderhandelingen hebt verlaten, omdat u vindt dat dit hogere bedrag te laag is?

Aangezien dit conflict zeer veel inwoners van Hoogeveen en omstreken raakt in een periode waarin men gewend is aan rust, vakantie en een (hopelijk) feestelijk einde van het jaar dient u zich te realiseren welke maatschappelijke verantwoordelijkheid ook hebt. Ook op dit gebied. Daarom verzoeken wij u op zeer korte termijn onze vragen te beantwoorden. Tevens roepen wij Achmea op om te bevorderen dat u deze antwoorden snel zult geven.

Hoogeveen heeft daar recht op!


 

.

Read Full Post »

Zolang er geen contract tussen Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep is gesloten voor 2016 zullen verzekerden van ZKA rekening moeten houden met onverwachte zaken. Toezeggingen zoals nu op de website van Zilveren Kruis worden gedaan of op twitter door Mw. Rompa, de landelijk woordvoerster van ZKA, hebben voor zover wij weten geen enkele juridische geldigheid. In geval van een geschil zullen verzekerden de verzekeraar mogelijk niet aan die toezeggingen kunnen houden.

Wij adviseren daarom iedereen die 100% zekerheid en duidelijkheid wil hebben om zich te oriënteren bij verzekeraars die wel een contract hebben gesloten met de Treant Zorggroep. Dat zijn alle overige verzekeraars die niet onder de vlag van Achmea varen. Bijvoorbeeld Univé, Menzis en DSW.

Dit advies houden wij overeind tot door ZKA klip en klaar is geantwoord op onderstaande vragen. Voor een beoordeling van de juridische waarde van de antwoorden zoeken wij nog naar een jurist die ons belangeloos wil adviseren op dit gebied.

Het comité wil van Achmea antwoord op de volgende vragen:

 1. Garandeert u zwart op wit, dat verzekerden geen cent hoeven bij te betalen voor behandeling in een ziekenhuis van de Treant Zorggroep?
 2. Garandeert u dat verzekerden geen cent hoeven voor te schieten voor rekeningen van de Treant Zorggroep?
 3. Garandeert u dat u geen initiatieven neemt om klanten naar andere ziekenhuizen te bemiddelen waar u wel een contract mee heeft?
 4. Garandeert u dat de financiering van behandelingen in een van de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep zodanig zal zijn, dat geen elke behandeling daardoor in gevaar zal komen, omdat het ziekenhuis de middelen daartoe ontbeert?

  Toelichting: een behandeling kan soms vele maanden duren en ziekenhuizen declareren pas na het einde van de behandeling. Normaal gesproken geven de zorgverzekeraars voorschotten, zodat de noodzakelijke kosten voor ‘onderweg’ gemaakt kunnen worden. Zonder contract is daar grote onduidelijkheid over. Indien Treant zelf behandelingen moet voorfinancieren ontstaat een onwenselijke situatie die zou kunnen leiden tot weigering van ZKA cliënten.

Wij zullen Zilveren Kruis Achmea op de hoogte brengen van deze vragen en verzoeken om ze hieronder in het reactievak te beantwoorden, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

.


 

Read Full Post »

Begin december heeft de raad van bestuur zowel de huisartsen als het actiecomité onterecht van negatieve invloed op het patiëntenaantal in Bethesda beticht. Het is een beproefde tactiek; maak degenen waarvan jij denkt dat ze je dwarsbomen zwart en probeer hen op die manier te verzwakken. Gelukkig werkt zoiets in Hoogeveen niet.

De huisartsen hebben de voorzitter al teruggefloten en ook het actiecomité heeft de verantwoordelijkheid voor de ontwikkelingen in Bethesda gelegd waar deze hoort te liggen: op de schouders van de raad van bestuur.
De huisartsen in Hoogeveen staan er om bekend dat zij goed naar hun patiënten luisteren en dat zij zoveel mogelijk de wensen van hun patiënten proberen te vervullen. Dat zij in geval van medische noodzaak wel eens naar een ander ziekenhuis dan Bethesda verwijzen valt daarbij niet te voorkomen, maar daar kan ook niemand bezwaar tegen hebben.

Om zowel de huisartsen als ziekenhuis Bethesda te steunen roept het actiecomité daarom op om nadrukkelijk behandeling in ziekenhuis Bethesda te verlangen. Uw huisarts zal goed naar u luisteren en u doorverwijzen in overeenstemming met uw wens.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Ook bij uw specialist zult u mogelijk moeten verlangen in Bethesda behandeld te worden. Iets wat (volgens informatie die ons langs diverse wegen bereikt) steeds vaker niet mogelijk (b)lijkt. Daarom adviseren wij u het volgende te vragen aan de specialist die u niet in Bethesda wil behandelen, maar u naar bijvoorbeeld Emmen of Stadskanaal wil verwijzen:

 1. Wat is de meetbare meerwaarde voor mij als patiënt om mij elders te laten behandelen?
 2. Bent u daar dan ook de arts/chirurg die mij behandelt?
 3. Zo ja, vraagt u dan waarom de behandeling niet in Hoogeveen kan plaatsvinden en neemt u geen genoegen met een halfslachtig antwoord. Het gaat om u en uw gezondheid en u hebt recht op correcte en volledige informatie.
 4. Zo nee, vraagt u dan welke arts u zal behandelen en vraag vooral ook of u dan onder behandeling staat van een arts die je met een gerust hart excellent kunt noemen. Immers, als u toch moet reizen dan moet de arts waarvoor u moet reizen ook de moeite waard zijn.

Artsen horen hier helder en duidelijk antwoord op te kunnen geven. U moet het consult verlaten met het gevoel dat er naar u is geluisterd en dat u een eerlijk antwoord op uw vragen hebt gekregen. Daarna zult u zelf moeten kiezen wat u doet. Het actiecomité gaat u hierin niet adviseren.
Wel raden wij u aan om u (indien nodig met hulp van derden) te verdiepen in de kwaliteit van de voorgestelde arts en het voorgestelde ziekenhuis. U kunt dit bijvoorbeeld doen via de site kiesBeter.nl waar u ook informatie krijgt over mogelijke wachttijden.

Kortom, beste mensen uit Hoogeveen en omstreken, als wij Bethesda willen behouden moeten we om te beginnen behandeling in Bethesda verlangen en niet ergens anders. En als het dan toch ergens anders moet, gaat u dan niet als op een soort doorgeefblad klakkeloos naar het voorgestelde ziekenhuis, maar oriënteert u zich goed.

.

.

Read Full Post »