Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Info’ Category

In 2014 wil Achmea een profiel zien van de zorg die ZLM in Drenthe denkt aan te bieden. De regieraad die door de raad van bestuur is geïnstalleerd zal voor het grootste deel zorg moeten dragen voor dit profiel. Die raad bestaat uit zes specialisten van elk ziekenhuis. In het artikel “de regieraad van ZLM” heb ik al uitgelegd welke vrees het actiecomité heeft over de belangen die binnen de verschillende ziekenhuizen spelen. Want laat één ding duidelijk zijn, het zijn niet alleen medische en maatschappelijke belangen die een rol spelen.

Als het advies van Wouter Bos was opgevolgd, dan zou er in de buurt van het station in Hoogeveen een nieuw interventieziekenhuis gebouwd worden. Dit is door de specialisten in Emmen onmiddellijk van de hand gewezen toen men door kreeg dat de locatie voor dit ziekenhuis in Hoogeveen zou zijn. Toch is met de kennis van nu dit de best mogelijke optie. Door het uitkleden van het Diaconessenhuis in Meppel ontstaat een witte plek op de kaart in ZW-Drenthe. Met de te verwachten voorkeur voor Emmen als vestigingsplaats voor veel specialismen binnen de regieraad, wordt die witte vlek alleen maar groter.

Als we kijken hoe het openbaar vervoer van mijn huisadres (op 4 minuten lopen van een bushalte) naar de diverse ziekenhuizen is, krijgen we een duidelijk beeld.

ScreenHunter_01 Jan. 04 14.32

De tijden spreken voor zich en laten zien dat het logisch is dat slechts 15% van de respondenten op onze enquête aangeven voor Emmen te zullen kiezen. In deze enquête neemt Meppel nog de bovenste plaats in, maar het merendeel van de stemmen is uitgebracht in de tijd dat nog niet bekend was welke rampen zich in Meppel voltrekken.

ZLM komt daardoor (dat heeft de raad van bestuur ook al eens toegegeven in onze gesprekken) met een financieel probleem te zitten. Minder behandelingen betekenen minder inkomsten. En Achmea zal bij afnemend aantal behandelingen ook minder geld betalen. Concentratie van zorg in Emmen zal in de analyse van Klaas Reenders (die door specialisten uit Bethesda als “volkomen correct” is betiteld) dan ook kunnen leiden tot het verdwijnen van alle topzorg uit het zuiden en zuidoosten van Drenthe. Concentratie in Hoogeveen daarentegen biedt een veel groter potentieel aan patiënten en dus veel betere overlevingskansen.

En daar kunnen we straks Achmea op aanspreken. Als Achmea concentratie in Emmen toestaat dan is het maar de vraag of tienduizenden Achmea verzekerden volgend jaar opnieuw bij Achmea thuis horen. Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars om elke regio in Nederland van kwalitatief goede zorg te voorzien en te voorkomen dat zorg uit een regio verdwijnt.

Daarom roep ik Achmea bij deze op: Ken uw taak en voorkom bovenstaand scenario!

,

,

Read Full Post »

Op 1 januari 2014 is de fusie tussen de ziekenhuizen Scheper/Bethesda en Refaja een juridisch feit geworden. Vanaf die datum kent het fusieziekenhuis een regieraad bestaande uit 18 specialisten. Zes van elke locatie. Deze regieraad gaat zich buigen over de toekomstbestendigheid van de specialistische zorg in het door ZLM-zorg bediende deel van Drenthe. Met andere woorden zij zullen gaan bekijken en beslissen op welke locatie welke specialismen zullen worden aangeboden. Dit voorjaar moet een profiel voor de toekomst met zorgverzekeraar Achmea worden besproken.

Achmea woordvoerster Christine Rompa liet hierover op de pagina Vraag het aan Achmea het volgende weten:
We hebben afgesproken dat we in de eerste helft van 2014 gaan bekijken hoe het nieuwe profiel van de hele zorggroep er uit gaat zien. Dat proces moet idealiter in november volgend jaar zijn afgerond. ZLM is daarin leading als eigenaar van de ziekenhuizen. Als Achmea hebben wij natuurlijk een rol daarin om plannen te beoordelen omdat het om onze verzekerden gaan. Wij leveren bijvoorbeeld informatie over de klanten in de regio, voor welk ziekenhuis ze kiezen, welke zorg er gebruikt wordt (zowel bij ziekenhuizen als bij andere zorgverleners) en toetsen ook aan de landelijke kwaliteitseisen, de wettelijke aanrijtijden. Deze informatie zit in de regio-analyse.

Als wij ons in de hoofden van specialisten verplaatsen dan is de ideale situatie natuurlijk dat alle specialismen op één locatie worden aangeboden. Dat scheelt een hoop tijd en het is een stuk eenvoudiger om diensten in te delen. Als ik specialist was zou ik het wel weten. Maar ik ben geen specialist. Ik ben een zeer bezorgde Hoogevener. En in de anderhalf jaar dat ik nu actie voer ook behoorlijk argwanend geworden.

Hoogeveen en Stadskanaal hebben door de geografische afstand geen belang bij elkaar.
Hoogeveen is ook niet op Emmen georiënteerd. Wouter Bos heeft het zelfs benoemd bij de presentatie van het KPMG rapport. Hij gaf aan dat een patiëntenstroom Emmen -> Hoogeveen beduidend groter zou zijn dan omgekeerd. Zoals bekend hebben de specialisten in Emmen het rapport geblokkeerd en lieten Rutgers en Donkervoort de oren naar Emmen hangen.
Stadskanaal is veel meer op Emmen georiënteerd en de weerstand om naar het Scheper ziekenhuis te gaan zal daar naar alle waarschijnlijkheid een stuk kleiner zijn dan in Hoogeveen. Kortom… in de regieraad is bij verschil van mening een verhouding 12:6 in het nadeel van Bethesda te verwachten.
Voormalig huisarts en tien jaar lid van de raad van toezicht, Klaas Reenders is pessimistisch en vreest het verdwijnen van alle grote specialismen uit Hoogeveen, op verloskunde na. Dan is er ook geen bestaansrecht meer voor een IC en een afdeling spoedeisende (specialistische) hulp.

ZLM wilde op RTV Drenthe niet reageren. Men wil niet reageren op wat men “speculaties” noemt. Dat kan van alles betekenen, maar ik ga er van uit dat het vooral betekent dat wij heel dicht bij de werkelijkheid zitten. Het feit dat wij nu al voor de tweede keer in een kwaad daglicht worden gezet brengt ons tot de conclusie dat wij te dicht bij zijn gekomen. Je maakt tegenstanders die niets voorstellen niet zwart. Daar neem je de moeite niet voor.

.

.

Read Full Post »