Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Nieuws’ Category

De reactie van het bestuur van ZLM op het interview met oud-huisarts Klaas Reenders is voorspelbaar en veelzeggend. Opnieuw haalt men de oude riedel van de volume-eisen aan als argument voor de veranderingen en concentraties. Een riedel die de houdbaarheidsdatum inmiddels ver heeft overschreden.

Uiteraard begint men met het uitspreken van vreugde over het feit dat “zoveel mensen het ziekenhuis een warm hart toedragen en zich sterk maken voor het behoud van de zorg in de regio.” Bestuursjargon die  elke bekritiseerde bestuurder in dit land op duurbetaalde managementcursussen heeft geleerd. Of je nou een ziekenhuisbestuurder hoort of onlangs een brandweerbobo in 1Vandaag, ze praten allemaal het nietszeggende bestuursjargon.

Het verbaast mij wel dat men nu opnieuw met die oude riedel van de volume-eisen aankomt. Die kennen we ondertussen wel. Het gaat dan om een relatief klein en hoogst complex deel van de ziekenhuisbehandelingen. Behandelingen waarbij je maar wat graag wilt dat de specialist veel ervaring heeft met de complexe materie. Er is geen enkele discussie over dat concentratie van dat soort behandelingen nodig is. Maar het gaat dan altijd nog slechts om 10 tot hooguit 15% van de behandelingen. Alle andere behandelingen vallen niet onder die volume-eisen. Woordvoerder Pater doet ten onrechte alsof het teruglopende aantal behandelingen onder deze noemer valt. Daarvoor zijn het er gewoon te weinig. Bij de veelbesproken verplaatsing van de longchirurgie naar Emmen ging het slechts om ca 30 ingrepen per jaar. Die maken het verschil niet.

Het is zeer te betreuren dat ZLM zich opnieuw niet uitlaat over de evenredige verdeling van behandelingen tussen de drie ziekenhuizen. Iets wat oud-voorzitter Kees Donkervoort in zijn verklaring in de medische staf in december 2012 wel heeft toegezegd. Er zou een evenredige verdeling van complexe behandelingen over de drie ziekenhuizen komen. En daarna is het oorverdovend stil geworden.

Nu op 1 januari de fusie met Refaja ook juridisch een feit is geworden is de regieraad van start gegaan. Deze raad bestaat net als voorheen de denktank uit achttien specialisten. Zes uit elk ziekenhuis. Deze regieraad gaat zich buigen over de vraag welke specialismen elke locatie zal kunnen blijven aanbieden.
Daar is nog helemaal niets over besloten. En het is dus ook maar zeer de vraag of de regieraad opdracht heeft gekregen om een evenredige verdeling van complexe behandelingen tot stand te brengen.
Dat in de reactie van de raad van bestuur hierover niets wordt gezegd is veelzeggend.
Veelzeggende nietszeggendheid.

.

.

Read Full Post »

De raad van bestuur van ZLM wilde niet voor de camera van RTV Drenthe reageren op de zorgen van voormalig lid van de raad van toezicht, Klaas Reenders. Als reden gaf men op dat het comité speculaties naar buiten brengt.

Dit bewijst wat ik ook al in mijn nieuwjaarsboodschap schreef. Men neemt ons dermate serieus dat men ons zwart probeert te maken. Er is in de Hoogeveensche Courant ook al gesuggereerd dat het comité schuld heeft aan het teruglopende aantal behandelingen in Bethesda. Ook de huisartsen zouden daar schuldig aan zijn, maar die hebben de heer Janson al teruggefloten en naar verluidt heeft hij zijn excuses aangeboden.

Daar is de heer Janson overigens erg goed in, excuses aanbieden. Het comité heeft inmiddels ook al twee maal excuses aangeboden gekregen, maar wij nemen daar geen genoegen mee. Wij willen dat gedane beloftes worden nagekomen. Op 4 juli beloofde de heer Janson Bianca Behr en mij dat hij in september klip en klaar via de media kenbaar zou maken wat ZLM verstaat onder de basisziekenhuiszorg die de zorggroep in Hoogeveen garandeert. Het is nu januari en de enige duidelijkheid die de heer Janson heeft gegeven bestaat uit vage bewoordingen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn. Daar kan hij alle kanten mee op.

Professor Smalhout heeft in het uitgebreide interview dat ik vorig jaar met hem had, geschetst hoe dit soort processen al decennia lang verlopen. De ontwikkelingen die wij nu zien lijken vooralsnog helaas precies volgens dat scenario te verlopen. Toen wij interim-bestuurder Leo L. Schoots vorig jaar confronteerden met uitspraken van Smalhout, was de enige reactie van Schoots een met stemverheffing gegalmd Smalhout is een malloot, een onruststoker, een MALLOOT!
Ook over één van de specialisten uit Bethesda, die internationaal in hoog aanzien staat, werd smalend gedaan. Schoots’ optreden herinner ik me dan ook vooral als bijzonder respectloos. En nu is het comité aan de beurt: wij speculeren.

Ik daag hierbij voorzitter Eric Janson uit om met productiecijfers en de resultaten van de evaluatie van de fusie tussen Bethesda en het Scheperziekenhuis, aan te tonen dat wij ongelijk hebben. Dat wij ten onrechte speculeren. Dat ongelijk zou mij zeer lief zijn.

Maar Janson zegt die productiecijfers per specialisme niet te kunnen geven, hoewel de manager van de afdeling financiën en tevens registeraccountant, de heer Veger, beweert die cijfers zo te kunnen leveren. De evaluatie die vorig voorjaar is gehouden, daar weet de bestuursvoorzitter niet van. Beloftes nakomen? Wat is dat? En dan vindt ZLM dat wij speculeren?

Hier is maar één reactie op mogelijk: “Mijnheer Janson wij zien graag de productiecijfers en het evaluatierapport tegemoet, alsmede de inlossing van uw belofte gedaan op de dag dat wij een bloemenhulde aan het ziekenhuis brachten.”

.

.

Read Full Post »

HOOGEVEEN 02-01-2014
Naar aanleiding van het interview met voormalig huisarts en lid van de raad van toezicht van Bethesda en later ZLM, Klaas Reenders, heeft RTV Drenthe vandaag een reportage gemaakt voor radio en tv.

Het radio-item valt te beluisteren op de website van RTV Drenthe.
Het tv-item kunt u hier bekijken.

.

.

Read Full Post »