Feeds:
Berichten
Reacties

Posts Tagged ‘Scheperziekenhuis’

De gemeenteraad houdt op 20 maart een dialoogavond, waarop inwoners van Hoogeveen in een kleine setting met raadsleden kunnen spreken over hun zorgbehoefte. U kunt daarbij duidelijk maken wat u voor zorg in Hoogeveen denkt nodig te hebben en wat u van de gemeenteraad verwacht/verlangt om deze zorg te waarborgen. Op 23 maart vindt een raadsdebat plaats over de uitkomsten van de dialoogbijeenkomst.

Denk niet: “Ik was al in de Tamboer, dat moet maar genoeg zijn.” Bethesda heeft u net zo hard nodig als u misschien (onverhoopt) ooit Bethesda. Bekijk daarom onderstaande oproep van Frits Kappers en meldt u aan voor de dialoogavond via mail (griffie@hoogeveen.nl) of telefonisch bij Petra Kuiper (tel: 140528).

 

ScreenHunter_165 Mar. 09 12.18

Klik op de foto om de oproep te starten

 

Read Full Post »

Hoogeveen – De lokale afdelingen van SP en Groenlinks in Hoogeveen vinden de paginagrote verklaring in de kranten die Treant afgelopen week met betrekking tot ziekenhuiszorg naar buiten bracht niet geruststellend. Wij constateren dat er veel ziekenhuiszorg verdwenen is of nog verdwijnen gaat. Zo verliezen we nu definitief de intensive care (IC) afdeling. Ook wordt er flink in de Spoed Eisende Hulp (SEH) gesneden. Het wordt “beperkte spoedhulp”. Dat betekent in de praktijk dat er buiten de kantooruren onvoldoende SEH artsen en intensivisten in Hoogeveen beschikbaar zijn. Die zitten bijna allemaal in Emmen. Eerder had Treant toegezegd dat de artsen gelijkelijk over de ziekenhuizen zouden worden verdeeld. 

Daarnaast zijn er nog tal van zaken die SP en GroenLinks het breken van beloftes noemen. Zo zouden de chirurgen gaan reizen, nu moeten de patiënten (en hun bezoek) gaan reizen naar Emmen of Stadskanaal. Per openbaar vervoer is de reistijd naar Emmen of Stadskanaal gemiddeld meer dan 2 uur. Het geriatrisch spreekuur is nog steeds niet terug zoals beloofd. Oogheelkunde werd ook gesloten terwijl er twee oogartsen waren die wilden blijven. Ze kregen echter een contract voor slechts drie maanden aangeboden en werken nu elders. Als laatste noemen SP en GroenLinks de tijdsduur van ambulancevervoer naar Emmen. Hiervoor geldt dat vervoer inclusief het rijden naar de plaats van het ongeval en vervolgens naar een ziekenhuis maximaal 45 minuten mag duren. We denken dat dit vaker niet haalbaar is. En waarom levens in de waagschaal stellen als er in Hoogeveen ook een ziekenhuis is.

Omdat de laatste weken nogal veel inwoners en media melden dat de politiek niets deed of doet willen SP en GroenLinks verantwoording afleggen over hun inzet met betrekking tot Bethesda in de afgelopen jaren. Zoals bekend speelde het actiecomité Bethesda een grote rol in het voortdurend waarschuwen voor de afschaling van ziekenhuiszorg in Bethesda. Het was enkele jaren geleden Bianca Behr van de SP die het actiecomité heeft opgericht. Op haar uitnodiging heeft alleen GroenLinks zich bij het comité aangesloten. Sinds die tijd pleiten SP en Groenlinks met de overige leden van het comité publiekelijk en binnen de Hoogeveense politiek voor het behouden van goede ziekenhuiszorg.

Ook zochten de twee partijen vaker hulp in Den Haag hetgeen resulteerde in gezamenlijke Kamervragen aan minister Schippers. Ook nu zijn er weer Kamervragen in voorbereiding. SP en GroenLinks zijn verheugd over de nu gemeenteraadsbrede urgentie met betrekking tot Bethesda en hopen op een goede bijeenkomst op maandagavond 13 februari, aanvang 20.00 uur in de Tamboer. Een bijeenkomst met perspectief op het behouden van goede ziekenhuiszorg. Treant moet doen wat het eerder beloofd heeft.

Meer informatie:
Ben Buskes (GroenLinks) 0528-352239 of 06-42574309
Martin Benjamins (SP) 06-30426245

Read Full Post »

Op zorgvisie.nl geeft bestuursvoorzitter Marcel Kuin van Treant Zorggroep (waarschijnlijk onbedoeld) duidelijkheid over de ontwikkelingen rond de intensive care in Hoogeveen. Hij meldt er dat de IC in Hoogeveen gebruikt wordt voor 1e opvang en stabilisatie. Zo gauw het complexer wordt moeten patiënten door naar de IC in Emmen. Wij meldden in januari 2015 al dat dit de plannen waren. Die werden toen keihard ontkend, maar het enige wat aan de plannen werd veranderd was de naam.


Daarmee zijn alle andere functies van de IC uit Hoogeveen verdwenen. Eind 2014 schreven de intensivisten aan ‘alle leden van de medische staf’ over het invoeren van een afdeling ‘Special Care’ in Hoogeveen en Stadskanaal. De naam klonk indrukwekkend voor de leek, maar was een leeg vat, dat binnen een paar dagen door de voorzitter van de Nederlandse vereniging van intensivisten op RTV Drenthe werd lekgeprikt.

In een later tot de status van discussiestuk gedegradeerde notitie (die in ons bezit is), schrijven de intensivisten begin 2015 onder meer letterlijk “Hiermee komt de kwalificatie IC voor de huidige IC’s op locaties Hoogeveen en Stadskanaal te vervallen.”
Let wel het betrof een discussiestuk en de term is niet komen te vervallen, maar… wie onderstaand stuk op zorgvisie.nl aandachtig leest zal ontdekken dat de praktijksituatie momenteel niet meer te bieden heeft dan eerste opvang en stabilisatie.

De intensivisten stelden in hun (discussie)notitie voorts: In geval van geplande chirurgie waarbij IC opname verwacht wordt zal de patiënt op de locatie Emmen voor operatie worden ingepland.

Dit lijkt inmiddels een gangbare procedure geworden te zijn. Bronnen in de medische staf hebben ons gemeld dat elke operatie waarbij IC-opname noodzakelijk zou kunnen worden in Emmen wordt uitgevoerd.
En denkt u nou niet dat dit alleen opgaat voor hoogcomplexe operaties. Voor vrijwel iedere chronische patiënt (bijv. een diabeet) geldt dat een operatie ontregelend kan werken, waardoor zelfs bij een blindedarmontsteking een IC beschikbaar moet zijn.

Tot slot vindt u hieronder de cijfers zoals die in de officiële rapportage van de Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) over de jaren 2012 t/m 2014 staan te lezen.

De cijfers voor Hoogeveen
IC opnamen 2012: 674
IC opnamen 2013: 485
IC opnames 2014: 161 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 214)

U ziet dat een forse daling van het aantal opnames heeft plaatsgevonden.

Voor Emmen gold over diezelfde periode
IC opnamen 2012: 676
IC opnamen 2013: 653
IC opnames 2014: 509 (t/m sept)
(inclusief okt-dec zou dat neerkomen op 678)

Hierbij moet nog worden vermeld dat er een landelijke trend is dat het aantal IC-opnames met ongeveer een kwart is gedaald, door betere operatietechnieken.
Wij vragen ons daarom af hoe het mogelijk is dat Emmen over bovenstaande periode stabiel is gebleven (dus de landelijke trend niet volgt) en Hoogeveen een daling vertoont van meer dan 60%. Het antwoord laat zich makkelijk raden, maar wordt keihard ontkend.

Dit was reden voor ons om de Raad van Bestuur vertrouwelijk om inzage in de cijfers te vragen. Een inzage die ons niet wordt geboden, hoewel zowel bestuursvoorzitter Marcel Kuin (in een interne notitie, die in ons bezit is) als stafvoorzitter David Post (in de Hoogeveensche Courant) de indruk wekken dat ons wel cijfers zijn verstrekt.

Bij de (voor het comité) negatieve reacties die enige tijd geleden onder een ingezonden brief van voormalig cliëntenraadsvoorzitter Massier door personeelsleden van Treant (veelal werkzaam in Emmen en/of Stadskanaal) werden geplaatst, stond onder meer te lezen dat wij “Hoogeveen denken”. Er werd ons nadrukkelijk geadviseerd om “Treant te denken.” Wat dat inhoudt laten de cijfers hierboven onweerlegbaar zien.
Wij hebben er vorig jaar januari uitgebreid over aan de bel getrokken en ons werd toen (zoals zo vaak) stemmingmakerij verweten. Nu bevestigt het (ongetwijfeld door Marcel Kuin geaccordeerde stuk op zorgvisie.nl) dat wij destijds terecht alarm sloegen.

Daar komt nog bij dat veel personeelsleden die op de IC in Hoogeveen werk(t)en het zo niet meer naar hun zin hebben, dat zij al zijn vertrokken, of op korte termijn naar andere ziekenhuizen of zorgverleningsinstanties zullen vertrekken. Waarmee het interne verzet verder verzwakt. Daar zal de Raad van Bestuur en het stafbestuur niet rouwig om zijn.

Klik hier voor het volledige artikel op zorgvisie.nl

.

ScreenHunter_01 Mar. 11 11.08

 

Read Full Post »

Hoogeveen – 12-12-2015

We maken een unieke situatie mee nu Treant Zorggroep en Achmea (met al haar merken!) op voet van oorlog leven. Niet eerder werd in Nederland in dun bevolkt gebied de ziekenhuiszorg zo naar de rand van de marktafgrond gedreven. Zowel Achmea als Treant weten waarschijnlijk niet goed hoe ze hier mee om moeten gaan. Niet onlogisch ze hebben dit nog nooit mee gemaakt. In die zin wordt er geschiedenis geschreven.

Achmea heeft in de dagen na het persbericht over het niet afsluiten van een contract geprobeerd om heldere en duidelijke informatie aan (potentiële) klanten te bieden. Dat lukte aanvankelijk totaal niet. De telefonisten van de Achmeadesk wisten blijkbaar niet goed wat ze moesten melden. De een meldde dat er geen contract was met Treant, maar wel met Bethesda, een ander meldde weer dat het nog een kwestie van dagen was en dat er dan een contract zou zijn.

Voor bestaande klanten van Achmea is de vraag of men nu de rekening moet voorschieten van groot belang geworden. Op onze Facebookpagina staan veel reacties van mensen die dit circus zat zijn en nu (met frisse tegenzin) toch maar gaan overstappen.

Ook wordt nogal eens gevraagd of het waar is dat Treant te duur is. Dat is vooral belangrijk voor de mensen met lage inkomens, voor wie al snel problemen rijzen als ze hun eigen risico moeten gaan betalen. Achmea zegt ja.
De Friesland Achmea gaf een Hoogeveense verzekerde op een vraag hierover als antwoord dat de door Treant Zorggroep gevraagde tarieven hoger zijn dan veel tarieven van andere ziekenhuizen. Ze zijn zelfs hoger dan tarieven die door UMC’s worden gevraagd.

Marcel Kuin, bestuursvoorzitter van Treant, verweert zich tegen deze beweringen van de kant van Achmea. Volgens hem zegt Achmea dit voortdurend zonder met harde cijfers te bewijzen dat Treant daadwerkelijk teveel vraagt. Inzage in de cijfers waarop Achmea zich baseert wordt niet aan Treant gegeven. Op deze manier ontstaat natuurlijk een pat-stelling waar de consument de dupe van wordt.

Wij roepen zowel Achmea als Treant op om die pat-stelling te verlaten. Waar twee kijven hebben altijd twee schuld en als de cliënt in Hoogeveen en omstreken hiervan de dupe wordt, kon dat wel eens zowel voor Achmea als voor Treant een uitstroom van klanten gaan betekenen. Er zijn voldoende goede alternatieven voor Achmea en er zijn voldoende alternatieven (als het echt moet) voor Bethesda te vinden.

Van de Raad van Bestuur van de Treant Zorggroep willen wij daarom klip en klare antwoorden op de volgende vragen:

 1. Bent u bereid om cliënten die voor behandeling naar Bethesda willen gaan, van te voren een overzicht te verstrekken waarin zij kunnen zien wat de kosten (ongeveer) zullen worden. Met name voor de wat kleinere behandelingen die soms het gehele eigen risico verbruiken is dit van groot belang.

  Toelichting op deze vraag.
  Iemand schreef ons:
  Heel misschien is het wel zo dat Zilveren Kruis een item aan de kaak stelt waar iedereen nu aan voorbij gaat. Het bezorgt mij woede, slapeloze uren en frustratie. Eega mag elk jaar voor controle bij Oncoloog (kankerspecialist)
  en reken maar dat de rekening komt. € 296,00 euro eigen bijdrage voor 5 minuten…. en € 65,00 voor bloedprikken.
  Misschien moet de NL regering ingrijpen alla orthodontisten paar jaar terug…….56 euro voor consult terug naar nu max 26 euro.
  Misschien is het inderdaad wel zo, dat artsen maar vragen tot in het niet normale…………
  Niettemin deze discussie mag /kan/ en moet niet over de rug van patienten gevoerd worden die al genoeg zorgen hebben.
  Het is voor mij de vraag : zijn artsen er nog om mensen te helpen of om zichzelf te verrijken inclusief de farmaceutische industrie.”

 2. Lopen patiënten met een verzekering bij Achmea het risico dat u de rekening rechtstreeks aan hen gaat sturen, waarna zij zich gedwongen zien deze voor te schieten en vervolgens maar moeten wachten wat en wanneer Achmea zal vergoeden?

  Toelichting op deze vraag
  Achmea stelt in haar (snel verstrekte) antwoorden op onze vragen
  Wij weten niet wat het ziekenhuis wil maar er zijn 2 varianten. Of ziekenhuis stuurt nota digitaal naar verzekeraar, dan hoeft er niet voorgeschoten te worden. Of ziekenhuis stuurt nota naar klant, klant stuurt nota naar verzekeraar, verzekeraar betaalt klant en klant betaalt ziekenhuis. Dan hoeft er ook niet voorgeschoten te worden. De eerste optie is natuurlijk de fijnste, maar klant hoeft dus niet voor te schieten. Lijkt me ook geen optie voor de meesten.”

 3. Is het waar dat u met de prijzen voor behandelingen duurder bent dan de meeste vergelijkbare ziekenhuizen en zelfs duurder dan verschillende UMC’s zoals de Friesland Achmea aan een Hoogeveense cliënt berichtte?
 4. Klopt het beeld dat Achmea schetst dat zij u een groter geldbedrag hebben geboden en dat u vervolgens de onderhandelingen hebt verlaten, omdat u vindt dat dit hogere bedrag te laag is?

Aangezien dit conflict zeer veel inwoners van Hoogeveen en omstreken raakt in een periode waarin men gewend is aan rust, vakantie en een (hopelijk) feestelijk einde van het jaar dient u zich te realiseren welke maatschappelijke verantwoordelijkheid ook hebt. Ook op dit gebied. Daarom verzoeken wij u op zeer korte termijn onze vragen te beantwoorden. Tevens roepen wij Achmea op om te bevorderen dat u deze antwoorden snel zult geven.

Hoogeveen heeft daar recht op!


 

.

Read Full Post »

Zolang er geen contract tussen Zilveren Kruis Achmea en de Treant Zorggroep is gesloten voor 2016 zullen verzekerden van ZKA rekening moeten houden met onverwachte zaken. Toezeggingen zoals nu op de website van Zilveren Kruis worden gedaan of op twitter door Mw. Rompa, de landelijk woordvoerster van ZKA, hebben voor zover wij weten geen enkele juridische geldigheid. In geval van een geschil zullen verzekerden de verzekeraar mogelijk niet aan die toezeggingen kunnen houden.

Wij adviseren daarom iedereen die 100% zekerheid en duidelijkheid wil hebben om zich te oriënteren bij verzekeraars die wel een contract hebben gesloten met de Treant Zorggroep. Dat zijn alle overige verzekeraars die niet onder de vlag van Achmea varen. Bijvoorbeeld Univé, Menzis en DSW.

Dit advies houden wij overeind tot door ZKA klip en klaar is geantwoord op onderstaande vragen. Voor een beoordeling van de juridische waarde van de antwoorden zoeken wij nog naar een jurist die ons belangeloos wil adviseren op dit gebied.

Het comité wil van Achmea antwoord op de volgende vragen:

 1. Garandeert u zwart op wit, dat verzekerden geen cent hoeven bij te betalen voor behandeling in een ziekenhuis van de Treant Zorggroep?
 2. Garandeert u dat verzekerden geen cent hoeven voor te schieten voor rekeningen van de Treant Zorggroep?
 3. Garandeert u dat u geen initiatieven neemt om klanten naar andere ziekenhuizen te bemiddelen waar u wel een contract mee heeft?
 4. Garandeert u dat de financiering van behandelingen in een van de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep zodanig zal zijn, dat geen elke behandeling daardoor in gevaar zal komen, omdat het ziekenhuis de middelen daartoe ontbeert?

  Toelichting: een behandeling kan soms vele maanden duren en ziekenhuizen declareren pas na het einde van de behandeling. Normaal gesproken geven de zorgverzekeraars voorschotten, zodat de noodzakelijke kosten voor ‘onderweg’ gemaakt kunnen worden. Zonder contract is daar grote onduidelijkheid over. Indien Treant zelf behandelingen moet voorfinancieren ontstaat een onwenselijke situatie die zou kunnen leiden tot weigering van ZKA cliënten.

Wij zullen Zilveren Kruis Achmea op de hoogte brengen van deze vragen en verzoeken om ze hieronder in het reactievak te beantwoorden, zodat iedereen er kennis van kan nemen.

.


 

Read Full Post »

Nieuwjaarsboodschap

Nieuw jaar, nieuwe mogelijkheden, nieuwe zorgen, nieuwe kansen, nieuwe bedreigingen. Het comité Actie voor Bethesda is inmiddels zo salonfähig dat aan het eind van 2013 voor het eerst geluiden klonken als zou het comité schuld dragen voor het afnemend aantal patiënten in ziekenhuis Bethesda. Dan word je dus echt serieus genomen. Ze nemen immers pas de moeite om je zwart te maken als ze je lastig vinden. En er kan geen sprake van zijn dat het comité ophoudt met te doen wat het doet: op de trom roffelen en aan de kaak stellen wat zichtbaar en minder zichtbaar naar buiten komt.

Minder zichtbaar is dat wat in vertrouwen door medewerkers aan het comité wordt gemeld. Ik noem het de Bethesdaleaks. Recentelijk zijn daar verhalen bij gekomen over intimiderende praktijken in het ziekenhuis. Variërend van functioneringsgesprekken tot een autoritair intimiderende stijl van leiding geven.
Natuurlijk zal het management dit ontkennen. En dat kan het management ook heel makkelijk doen. Het is immers crisis, er moeten 100 FTE’s verdwijnen en het personeel vreest dus (terecht!) voor zijn of haar baan. Voorzitter Janson heeft tegen de gemeenteraad gezegd dat gedwongen ontslagen vermeden kunnen worden, maar hij heeft niet verteld welke andere manieren er zijn om mensen de organisatie uit te werken. RTV Drenthe wil hierover wel een item maken, maar kan het niet maken om zich uitsluitend te beroepen op informatie die via het actiecomité naar buiten wordt gebracht. Men is dus op zoek naar contact met een of meer personeelsleden die hierover op basis van gegarandeerde anonimiteit willen vertellen. Ik heb die vraag doorgespeeld aan een van degenen die ons informeren, maar ik kan mij voorstellen dat niemand in de huidige situatie de durf heeft om met de vuile was naar buiten te gaan. Voor je het weet ben je getraceerd.
Daarom zou het goed zijn dit met een groep te doen, zodat RTV Drenthe een verhaal kan maken waarbij door de bomen het bos niet meer gezien wordt, ofwel waarbij door de groep het individu niet te traceren valt. Maar ook kan men via het anonieme meldpunt van het actiecomité laten weten in hoeverre de verhalen over intimidatie al dan niet kloppen.

Het comité zal nooit of te nimmer een bron verraden. Zelfs intern weten wij niet van elkaar wie ons vanuit het ziekenhuis benaderen. En het gaat ook niet om wie ons iets vertelt of schrijft, maar om wat er wordt verteld of geschreven. Ons enige wapen in de strijd tegen de verdergaande ontmanteling van Bethesda is en blijft het onthullen van zaken die men liever in stilte wil doen plaatsvinden. De ontwikkelingen rond het Diaconessenhuis in Meppel zijn een teken aan de wand. Ik zie dat niet als een kans voor Bethesda. Ik hou niet zo van de een zijn dood is de ander zijn brood. Ik zie het voor alle zekerheid als een waarschuwing: “Pas op Hoogeveen, voor u het weet is bij u hetzelfde gebeurd.

Hebt u ons iets (anoniem) te melden? Klik hier om naar ons meldpunt te gaan.

.

.

Read Full Post »